Kontakt

Radio STREFA FM - nazwa programu
Radio PASMO Piotrków sp. z o.o. - nadawca
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Jagiellońska 7

 

KRS: 0000171244
NIP: 771-22-55-993
REGON: 590611034
Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł.

Sekretariat :
tel. 511 292 920
e-mail : radio@strefa.fm

Redakcja:
tel.  513 457 865
e-mail : info@strefa.fm

 

antena 44 6495969

(nagłe komunikaty, zaginięcia itp.)

 

PATRONATY 

tel. 511 292 920
e-mail : m.pawlowska@strefa.fm 

 

Organem  właściwym  w  sprawach  radiofonii  i  telewizji  jest  Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji ul. Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 
9, 01-015 Warszawa, tel. 22 5973000, fax 22 597 3180, www.krrit.gov.pl.

Reklama i Biuro Ogłoszeń

 

Agencja Reklamowa ELTOM

97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Jagiellońska 7

Ogłoszenia i reklamy

dział realizacji nagród
tel. 511 292 920
e-mail : reklama@strefa.fm 

 

 

 


Pokaż Radio Strefa FM na większej mapie